МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „НАЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ”

У стінах Університету Григорія Сковороди в Переяславі 13–14 червня 2024 року відбулася міжнародна науково-практична конференція „Національна стійкість держав в умовах глобальної безпекової турбулентності”. Співорганізатором наукового заходу був Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Участь у роботі міжнародної конференції взяли науковці нашого Інституту. Серед них: доктор політичних наук, професор Олег Калакура, кандидати історичних наук Олексій Ляшенко та Валерій Новородовський, доктор політичних наук, професор Василь Козьма, кандидати політичних наук Наталія Кононенко, Ростислав Балабан та Ірина Овчар.

Під час роботи конференції

Під час пленарного засідання зі своїми доповідями виступили Олег Калакура, Олексій Ляшенко та Ростислав Балабан.

Співробітники Інституту серед учасників наукового заходу

Ключові тези конференції були озвучені вітчизняними та закордонними учасниками пленарного засідання.

Матеріали міжнародної конференції будуть опубліковані в онлайн-збірнику за підсумками роботи науково-практичного заходу.

Програма міжнародної науково-практичної конференції