МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

2–3 червня 2022 року у Західноукраїнському національному університеті (м. Тернопіль) відбулася Міжнародна науково-практична конференція „Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи”. Міжнародний науковий захід об’єднав академічних вчених, освітян, практиків соціогуманітарної сфери, студентів ЗВО. На пропозицію наукової комунікації відгукнулися представники провідних закладів України, США, Туреччини, Австрії, Польщі, Словаччини, Китаю. Масштабність заходу засвідчує участь понад 50 університетів-учасників та партнерів Західноукраїнського національного університету. Злагоджена взаємодія співорганізаторів конференції – Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, партнерів із Католицького університету в Ружомберку (Словаччина), Вищої школи управління й адміністрування (Польща), значна кількість учасників (близько 300, серед них понад 70 докторів наук, професорів) стали індикатором високого професіоналізму науковців та складності формування єдиного цілісного соціально-гуманітарного простору України в умовах війни (програма конференції).

Під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції

Одним із партнерів-учасників цього міжнародного заходу був і наш Інститут. До складу наукового комітету конференції увійшла доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки нашого Інституту Тетяна Бевз.

Тетяна Бевз

Т. Бевз взяла участь у роботі пленарної частини конференції. Доповідь науковиці –„Ідея «єдності» в дипломатичному дискурсі держави в умовах війни” – була присвячена проблемам розвитку публічної дипломатії, концепту «єдності», що в умовах війни набуло особливо важливого значення для української дипломатії та визначенню її основних завдань – розроблення основних напрямів контенту та стратегічних комунікацій для публічної дипломатії, застосування сучасних каналів комунікації у донесенні ключових меседжів, урахування та включення стратегічних комунікацій у порядок денний країн, організацій, де реалізуються відповідні заходи.  Дипломатичні зусилля в умовах війни, наголосила доповідач, мають важливе значення. Україна створила прецедент небаченого єднання демократичного світу навколо емоції справжнього захоплення українською сміливістю й навколо розуміння, що за свободу потрібно боротися і зміцнювати загальноєвропейську єдність.

У роботі конференції взяла участь та виступила з доповіддю „90 днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну: дипломатичні здобутки Президента України” доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів нашого Інституту Марія Кармазіна.

Під час роботи секції „Історичний та соціокультурні виміри українського наукового дискурсу в умовах сьогодення” з доповіддю „Подолання негативізму в суспільній свідомості як чинник розвитку української національної ідентичності” виступив кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Олександр Чорний.