Михальченко М.І. Постколоніальний синдром на пострадянському просторі: порівняльний аналіз

Публікуємо статтю члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Миколи Михальченка «Постколоніальний синдром на пострадянському просторі: порівняльний аналіз».

Детальніше