Наукове стажування в Інституті польської дослідниці.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України триває наукове стажування докторантки з Університету Маріі Складовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща).

Днями відбулася її зустріч з директором Інституту Олегом Рафальським за присутності керівника стажування доктора політичних наук, професора  Галини Зеленько. Стажерку було ознайомлено із напрямами наукових досліджень Інституту, його структурою та  бібліотечним фондом. У свою чергу Надія Гергало-Домбек розповіла про свої наукові інтереси та плани з їх реалізації під час поїздки в Україну. Директор Інституту зі свого боку запевнив польську вчену у сприянні  її дослідницькій праці.


З ліва на право: Надія Гергало-Домбек, Олег Рафальський, Галина Зеленько