Наукові записки 5-6 (85-86)

Вийшов друком номер 5-6 (85-86) “Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України”.

Детальніше