„НОВІТНІЙ ГЕТЬМАНАТ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ”

27 квітня 2021 року відбулося друге засідання циклу наукових заходів у формі вебдискурсу із загальною назвою „Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”, ініційованого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститутом українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України та Національною спілкою краєзнавців України.

У роботі другого засідання вебдискурсу „Новітній Гетьманат: соціально-політичний феномен революційної доби” взяли участь і виступили співробітники Інституту – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Валерій Солдатенко та головний науковий співробітник відділу, доктор історичних наук, професор Тетяна Бевз.

Дискусія, в межах наукового заходу, велася за такими напрямами:

  1. Сутність державно-політичної моделі Гетьманату: сучасні історіографічні візії.
  2. Консервативно-ліберальні реформи: причини невдач.
  3. Постать Павла Скоропадського: еволюція політичних лояльностей.

На черзі – нові заходи наукового циклу вебдискурсу „Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”, присвяченого 30-річчю державної незалежності України.