Оголошується конкурс на вступ до аспірантури Інституту на 2017 р.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України оголошує конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія.

Розпочато прийом документів.

Оформлені відповідно до вимог документи подавати до кабінету 210 (або 203).

09Телефони Приймальної комісії: 285-53-80 або 286-66-39.

З умовами вступу можна ознайомитися в Розділі “Аспірантура та Докторантура”