ОНЛАЙН-ДИСКУСІЯ „ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ: ПОЛЬСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД”

 

Інститутом політичних досліджень Польської академії наук та редакцією журналу „Studia Polityczne” 29 квітня 2021 року було проведено онлайн-дискусію на тему: „Шлях до Європи: польський і український досвід”. Участь в роботі наукового заходу взяли близько 30 науковців Польщі й України.

У науковій дискусії взяли Участь співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Майборода,  доктор політичних наук, професор Юрій Шайгородський та доктор політичних наук, професор Олег Калакура.

Під час онлайн-дискусії

Ключовими питаннями обговорення були проблеми відповідності державної етнонаціональної політики України європейським критеріям. В ході дискусії були підняті проблемні питання, що виникають у забезпеченні державної єдності України, консолідації її громадян у спільну націю, наповненні національної історичної свідомості.

У виступах учасників зібрання наголошувалося, що ідея федералізації в Україні не має жодних передумов і здебільшого є складовою політики Росії, її намагання перешкодити руху України до європейської та євроатлантичної інтеграції, утримати Україну в межах свого імперського впливу.

Учасники дискусії висловили пропозиції щодо поглиблення співпраці між українськими та польськими науковцями.