ПОДІУМНА ДИСКУСІЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології нашого Інституту Микола Рябчук 27 травня 2024 року взяв участь у подіумній дискусії „Імперіалізм та ідентичність” у рамках дводенної міжнародної конференції „Поза межами західного колоніалізму”. Науковий захід організовано Європейським університетом у Флоренції.

У своїй доповіді Микола Рябчук відзначив характерне для багатьох дослідників нерозуміння колоніальної суті українсько-російських відносин, які й справді не були позначені расовими відмінностями між обома народами, а отже й не містили класичної для колоніалізму расової дискримінації однієї групи іншою. Проте, доводив дослідник, вони містили значну частку дискурсивного та соціального супрематизму (зверхності), заснованого на нібито культурній вищості урбанізованих росіян над переважно сільськими українцями.

Європейський університет у Флоренції

Замість „традиційного” соціального виключення на расовому ґрунті, українці в російській імперії піддавалися насильницькому соціальному включенню в домінантну групу ціною відмови від своєї окремої (української) ідентичності, своєї буцімто нижчої, меншовартісної мови й культури, і таким чином перетворювалися з „чорних” на „білих”, тобто на росіян. Ця специфічна „інклюзивність” Російської імперії великою мірою ігнорувалася міжнародними експертами, й тому столітнє колоніальне домінування росіян над українцями залишалося недооціненим. Сьогодні, коли репресивний, геноцидний характер цього домінування оприявнився повною мірою, українсько-російські відносини слід нарешті як слід переосмислити з деколоніальної перспективи, з метою вироблення більш адекватної політики щодо обох країн.

Програма конференції