ПОМИЛУВАННЯ НЕ ПРОСИВ… ДОЛЯ ЮЛІАНА БАЧИНСЬКОГО: ДОКУМЕНТИ. МАТЕРІАЛИ. ПУБЛІКАЦІЇ

За загальною редакцією доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Юрія Шаповала видано книгу про Юліана Бачинського (1870–1940) – громадського та політичного діяча, публіциста, автора знаменитої книжки «Україна irredenta» (1895) в якій обґрунтовувалася необхідність створення Української незалежної держави. У видання увійшли унікальні і недоступні раніше документи з архівів комуністичної спецслужби, що розкривають долю Юліана Бачинського.