Презентація 9-го тому видання “Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб”

22 травня 2018 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України відбулася презентація науково-документального видання «Організація Українських Націоналістів в Польщі в 1944–1950 роках. Ліквідація керівних структур». Це – 9-й том видання “Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб», що готується спільною польсько-українською робочою групи.

Презентацію відкрили вступними промовами директор Інституту член-кореспондент НАН України Олег Рафальський, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ)  Андрій Когут, директор Архіву Інституту національної пам’яті Республіки Польща (ІПН РП) Мажена Крук.


Зліва направо: Андрій Когут, Олег Рафальський, Мажена Крук

Ще у 1996 році було підписано перший протокол про створення згаданої робочої групи, розпочалося співробітництво ГДА СБУ  з Міністерством внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща, а пізніше – зі створеним у 1998 році Інститутом національної пам’яті Польщі. З самого початку її існування до групи як представник Національної академії наук України, а – саме Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, увійшов доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал.

Тематика попередніх томів була така: «Польське підпілля 1939–1941. Львів–Коломия–Стрий–Золочів» (1998); «Переселення поляків та українців 1944-1946» (2000); «Польське підпілля 1939-1941. Від Волині до Покуття» (2004); «Поляки і українці між двома тоталітарними системами 1942–1945» (2005); «Акція „Вісла” 1947» (2006); «Операція «Сейм» 1944-1946» (2007); «Голодомор в Україні 1932-1933» (2008); «Великий терор: польська операція 1937-1938» (2010).

Кожен з томів обсягом близько і понад 1000 сторінок. Було підготовлено також англомовну версію 7-го тому, присвяченого голоду початку 1930-х років в Україні («Holodomor. The Great Famine in Ukraine, 1932-1933»), що вийшов друком у 2009 році. А наступного, 2010 року, видано англійською мовою спеціальну збірку, в якій вміщено найбільш цікаві документи з усіх попередніх томів. Це полегшить знайомство дослідників з усього світу з доробком, який по суті є тримовним. Тексти зазвичай подаються українською та польською, а також російською мовами (остання – це мова переважної більшості документів комуністичної спецслужби). На теренах колишнього Радянського Союзу і колишнього європейського «соцтабору» цей спільний видавничий проект за тривалістю, результатами роботи, якістю архівних першодруків донині є наймасштабнішим міждержавним науково-видавничим проектом.

На презентації про роботу над 9-м томом, який складається з двох частин і в якому 1568 сторінок тексту, розповіли: заступник директора відділення історичних досліджень ІПН РП доктор Єжи Беднарек, професор Юрій Шаповал, начальник самостійної секції архівних досліджень ІПН РП доктор Марцін Маєвський, провідний науковий співробітник ГДА СБУ Володимир Ковальчук.


Єжи Беднарек


Юрій Шаповал


Марцін Маєвський


Володимир Ковальчук

Було, зокрема, підкреслено, що праця містить не лише документи загального характеру, вона ще й, сказати б, олюднена, тут вміщено унікальні документи, що розповідають про долі конкретних осіб. Разом з тим архівні дослідження дозволили зробити кілька цікавих спостережень загального плану. Друковані вперше джерела (рапорти, записки, аґентурні донесення та протоколи допитів) виразно розкривають механізм залежності польських органів безпеки від радянських. Саме радянською стороною було проведено розробку керівництва ОУН у Польщі. Фактором, що стимулював підвищення уваги до оунівської мережі в Польщі, стало намагання окремих членів ОУН встановити зв’язок з амбасадами США, Великої Британії й інших країн та проведення акції «Вісла» у 1947 році. Про це та про багато іншого йдеться в 9-му томі нашого спільного польсько-українського видання. Його творці йдуть ad fontеs, від джерел, відкидаючи політичну кон’юнктуру і не «редагуючи» історію на догоду їй. Очевидно, в цьому одна з запорук багаторічних успіхів польських і українських дослідників.