Презентація монографій

В загальному річищі заходів з відзначення 100-річчя української революції Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України днями було проведено презентацію монографій:

  • Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нариси партійної історії України 1917–1920 рр. – К. : Наукова думка, 2017.
  • Литвин В. М., Солдатенко В. Ф. Апогей української революції (короткий науково-популярний нарис). – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2017.


Відкрив захід О. О. Рафальський

У своєму виступі член-кореспондент НАН України автор книг В. Ф. Солдатенко привернув увагу присутніх на важливість продовження дослідження маловивчених аспектів революційних подій на теренах України у 1917–1920 роках. Серед них – вивчення національної специфіки революційного процесу, характеру і результатів діяльності головних політичних сил, виявлення фундаментальних причин невдач українського народу у боротьбі за незалежність на тогочасному етапі.


Виступає В.Ф. Солдатенко

В обговоренні монографій взяли участь доктори історичних наук Р. Я. Пиріг, Т. А. Бевз, О. М. Любовець, О. М. Майборода, О. О. Рафальський, доктор політичних наук В. Д. Яремчук. Від видавництва “Наукова думка” виступив його директор І. Р. Алєксєєнко. У виступах була відзначена фундаментальність презентованих праць, якими продовжують наукові дискусії стосовно доленосних для України подій 1917–1920 років.


Р. Я. Пиріг


Т. А. Бевз


В. Д. Яремчук


О. М. Любовець


О. М. Майборода


І. Р. Алєксєєнко