ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: КОНФЕРЕНЦІЯ В ҐДАНСЬКУ

У Ґданську (Республіка Польща) відбулася міжнародна наукова конференція “Європа з видом на майбутнє”, організована Європейським центром солідарності.

На підсумковій дискусії “Демократія у відступі? На захист громадянських свобод у Європі”  виступив провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Микола Рябчук.

Під час роботи конференції

У своєму виступі він звернув увагу учасників на те, що майже ніхто у сучасному світі, а тим більш у Європі не ставить демократію під сумнів на нормативному рівні. Реальною загрозою сьогодні є не сама по собі демократія як принцип і спосіб урядування, а демократія ліберальна, тобто така, в якій домінація більшості регулюється і обмежується ліберальними принципами, що забезпечують непорушність, незаперечну цінність певних людських прав і захищають їх не лише від сваволі диктаторів, а й від диктату формально “демократичної” більшості.

Саме ці принципи, на думку науковця, перебувають під загрозою у сучасному світі, а відтак і демократія без них набуває суто формального, вихолощеного, карикатурного характеру. Тому варто точніше окреслювати проблему: під загрозою перебуває насамперед лібералізм, бо ж саме його, а не демократію, ставлять під сумнів на нормативному рівні авторитарні політики, розуміючи, що демократія без лібералізму їм нічим не загрожує, навпаки – стає зручним інструментом легітимізації їхньої авторитарної влади.

Програма конференції