Проект «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів»

У наш час війни, загострення соціально-економічних проблем, тероризм та етнічні конфлікти призвели до масової міграції населення у глобальних масштабах.  Глобалізація вплинула не лише на світові геополітичні процеси, а й історію низки країн. 

Останні роки стали переломними для багатьох держав і, зокрема для України. Порушення фундаментальних принципів міжнародного права, неправомірна анексія Криму Російською Федерацією та збройний конфлікт на Донбасі поставили під сумнів систему міжнародної безпеки та нівелювали міжнародні договори. Система світової безпеки в умовах ХХІ ст. себе не виправдовує, на відміну від нових методів збройних конфліктів та гібридних загроз, які з року в рік активізуються.

Війни й конфлікти із залученням сучасних методик збройної і інформаційної агресії продукують поширення агресії, ксенофобії і расизму серед населення багатьох цивілізованих країн світу. Саме тому 18–24 вересня Стамбул, місто із древньою історією, об’єднало  науковців політологів, істориків,  журналістів, аспірантів та студентів у рамках проекту «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів» (EU Project 2017. “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”. Проект реалізовувався Стамбульським фондом науки та культури у межах програми освітніх обмінів Еразмус +. До проекту, керівник делегації з України був запрошений кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу національних меншин Віталій Коцур.


Стамбульський фонд науки та культури

Учасники делегації презентували  українські культурні та освітні традиції, модерували секціями та виступали із науковими доповідями.


Презентація  українських культурних та освітніх традиції. м. Стамбул – 18.09.2017


Віталій Коцур модерує секцію у рамках проекту «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів» (EU Project 2017. “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”.

Даний проект об’єднав представників різних національностей, зокрема українців, турків, сирійців, молдаван, бразильців, бангладешців, тощо. Були охоплені провідні навчальні заклади та різноманітні фундації і фонди з різних країн, а саме: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університету імені Григорія Сковороди, Національний університет «Острозька академія», Стамбульський університет, Аграрний університет Республіки Молдова, Стамбульський фонд науки та культури, Сирійська організація громадянського суспільства (Syrian civil society organization – МІDAD) тощо.


Під час лекційних занять у рамках проекту «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів». Лекція професора Ісмаїла Латіфа Хасінебіоглу

Під час обговорення проекту  були актуалізовані питання культурних стереотипів щодо арабського світу у міжнародних ЗМІ, особливості релігійних традицій різних народів та можливостей діалогу і мирного співіснування, пошук спільних тематик, які б сприяли реалізації спільних освітніх проектів, зменшення конфліктогенності регіонів, мінімізації  агресії  під час міжетнічних, релігійних, політичних та міжнародних конфліктів.


Українська делегація в Сирійській організації громадянського суспільства (Syrian civil society organization ? МІDAD)

Проект завершився підготовкою матеріалів для короткого фільму про подолання стереотипів, який згодом буде доступний в он-лайн режимі.

Після завершення проекту 4 жовтня 2017 р. у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди пройшла конференція, де були оприлюднені його результати. Учасники зібрання обговорили проблеми війни, тероризму та етнічних конфліктів, які зумовлюють масову міграцію в усьому світі. Стереотипи щодо переміщених людей зі Сходу були переконливо зруйновані. Даний проект  має велике світоглядне значення для студентів університету, адже  дозволив усвідомити сутність і особливості міжетнічних, релігійних і політичних протиріч ХХІ ст.

Віталій Коцур, кандидат політичних наук, доцент


Українська делегація в Стамбульському університеті