РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

За результатами проведеного конкурсу,  затвердженого рішенням вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (протокол №2 від 26 лютого 2019 р.) обрано на посади:

  • завідувача відділу етнополітології – Войналовича Віктора Анатолійовича
  • завідувача відділу національних меншин – Котигоренка Віктора Олексійовича
  • завідувача відділу соціально-політичної історії – Кармазіну Марію Степанівну
  • завідувача відділу теоретичних і прикладних проблем політології – Зеленько Галину Іванівну