Спільне засідання вчених рад Інституту історії України НАН України, Інституту археології НАН України та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

1 липня 2010 р. в ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса відбулося спільне засідання вчених рад Інституту історії України НАН України, Інституту археології НАН України та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за участі директора Інституту російської історії РАН члена-кореспондента РАН А.М. Сахарова, директора Інститут Історії Україні академіка НАН України В.А. Смолія, директора Інституту археології академіка НАН України П.П. Толочка, директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса академіка НАН України Ю.А.Левенця. Під час засідання обговорювалися питання перспектив співробітництва установ соціогуманітарного спрямування Національної академії наук України та Російської академії наук.