Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск: Соціокультурний розвиток Причорноморського регіону.

Вийшов друком збірник наукових праць «Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск: Соціокультурний розвиток Причорноморського регіону».

Детальніше