Третій конгрес політологів України

26 листопада 2010 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України відбувся Третій конгресу політологів.

У роботі Конгресу взяли участь провідні фахівці з різних регіонів України. Всього було представлено 4 доповіді та 10 виступів. Вступна доповідь академіка НАН України В.Геєця була присвячена питанням взаємодії довіри та розвитку. З доповідями також виступили: член-кореспондент НАН України М.Михальченко, доктор філософських наук Є.Бистрицький, доктор історичних наук О.Майборода та голова ЦВК України В.Шаповал. Теми, які обговорювалися на Конгресі були присвячені переважно питанням модернізації політичної системи, аналізу культурних стратегій в сучасній політиці, політичній суверенності влади у взаємовідносинах з суспільством, пошуку оптимальної виборчої системи для України, формуванню політичної нації України, політичній освіті в сучасній Україні, мовному фактору у політичному дискурсі, толерантності як цінності політичної і правової культури тощо.

Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи учасників Третього Конгресу політологів України, констатуємо, що формування та функціонування демократичної моделі влади в Україні має служити інтересам українського народу і української держави і відбуватись на таких засадах: захист суверенітету і територіальної цілісності України; узгодження національних інтересів, інтересів особи і держави; забезпечення національної безпеки України; реалізація принципів соціально-правової державності, верховенства права, Конституції та законів України; забезпечення здійснення прав і свобод людини та громадянина; оптимального поєднання прав, повноважень та відповідальності органів влади, їх моральності, професіоналізму, компетентності та прозорості.

Сьогодні стає все очевиднішим, що суспільство України вимагає такої політичної системи, де була б забезпечена реальна демократія, чесна конкуренція політичних сил, а не конкуренція олігархічних груп, законотворення було б якісним і прогнозованим, а органи виконавчої влади перебували б під ефективним контролем парламенту.

Учасники Конгресу одностайно наголосили на поверненні курсів “Політологія” та “Соціологія” до “Переліку нормативних курсів ВНЗ”.

Учасники Третього Конгресу політологів України вважають за необхідне наголосити на пріоритетності подальших наукових досліджень трансформації політичної системи України, аналізу можливих моделей влади, оптимізації діяльності політичних інститутів, дослідження сучасних політичних процесів.

Основною метою трансформації політичної системи українського суспільства вважаємо посилення її соціальної спрямованості, перетворення на ефективний засіб надійного забезпечення соціальних прав і гарантій, наданих громадянам Конституцією України на основі модернізації економіки..