У Переяславі відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації»

25–26 травня 2018 року Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» спільно з Фондом громадської дипломатії, польською European Association for Security, Стамбульським фондом науки та культури, Міжнародною федерацією організацій суспільних наук (Діліман, Філіппіни) провели ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації».


Учасники конференції

Пленарне засідання відкрив ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур, наголосивши, що вже багато років Переяславський університет плідно співпрацює з різними науковими установами, зокрема, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, завдяки чому рівень наукових досліджень в Університеті значно зріс.

У вітальному слові директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Олега Рафальського йшлося про гостру актуальність проблем, які обговорюватимуться під час конференції, не тільки для України, але й усього сучасного світу.

У вітальному слові секретар Міжнародної федерації організацій суспільних наук Хакан Гулерс поділився своїми роздумами щодо означених конференцією проблем та потенційних можливостей соціальних наук у їх розв’язанні.


За трибуною Хакан Гулерс

Ключовою подією конференції стало урочисте підписання Договору про співпрацю між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Давні тісні відносини, що тривають між партнерами-підписантами ще з кінця ХХ ст.,  набули формального характеру. Олег Рафальський передав ректору фундаментальне двотомне видання «Політична наука в Україні», видане в ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса. Віктор Коцур, у свою чергу, в знак поваги та з надією на подальшу співпрацю з Інститутом нагородив його керівника, Олега Рафальського, найвищою університетською відзнакою – Орденом «Григорій Сковорода».


Підписання угоди про співпрацю (ліворуч – Віктор Коцур, праворуч – Олег Рафальський)


Книги у дарунок


Відзнака Університету

Предметне поле наукової дискусії учасників конференції окреслювало низку наукових напрямів, зокрема: розвиток структур громадянського суспільства в умовах євроінтеграції; виховання толерантної етнічної, соціальної та полікультурної компетентності молоді в умовах сучасних геополітичних процесів; ефективність функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в умовах викликів та загроз ХХІ ст.; етнополітичні процеси у світі; міжнародні й локальні конфлікти у ХХІ ст.; етнополітичні процеси в Україні в ХХІ ст., насамперед, в умовах російсько-українського конфлікту (2014 – дотепер); проблеми етнічності в постбіполярній міжнародній системі; етнополітичні аспекти «гібридної війни» тощо.

Під час пленарного засідання було виголошено основні доповіді.

Доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України Віктор Войналович у своїй доповіді «Релігія у сучасному глобалізованому світі: українська версія» акцентував увагу на головних тенденціях відродження релігії у сучасному світі, її активній присутності у глобальній політиці та міжнародних відносинах, проаналізував особливості «великого повернення» релігії в Україні.


Віктор Войналович

У доповіді доктора історичних наук, заступника директора Інституту ефективної політики (Кишинів, Молдова) Руслана Шевченка було здійснено аналіз конфлікту в Придністров’ї починаючи з його витоків до війни 1992 року. Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України Тетяна Бевзрозповіла присутнім про чинники політизації етнічності в регіонах України.


Тетяна Бевз

Доктор політичних наук, провідний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України Олег Калакура проаналізував етнонаціональну політику України в контексті її євроінтеграційних прагнень.


Олег Калакура

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України Юрій Ніколаєць розповів про технології використання медіа контенту в умовах російсько-українського конфлікту.


Юрій Ніколаєць

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Володимир Вакулич розповів про специфічні форми виборчих технологій, що використовуються в Україні, зокрема, продемонстрував схеми ошукання виборців.

Під час панельної дискусії, яку модерували кандидат соціологічних наук, представник Міжнародної федерації організації суспільних наук (Діліман, Філіппіни) і Стамбульського фонду науки та культури (Стамбул, Туреччина) Хакан Гулерс та провідний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України Юрій Ніколаєць, учасники заслухали та обговорили виступи: доктора наук, професора Стамбульського університету Ісмаїла Латіфа Хасінебіоглу «Природа як шлях до розв’язання проблем людства: холістичний аналіз конфліктів та їх вирішення»;доктора наук Стамбульського університету Османа Ердем Япара «Роль освіти у мирному співіснуванні: турецький вимір»; кандидата соціологічних наук Стамбульського фонду науки та культури Хакана Гулерса «Розв’язання сучасних проблем глобалізованого світу».


За столом: ліворуч – Осман Ердем Япар, праворуч – Ісмаїл Латіф Хасінебіоглу

Підсумовуючи результати роботи наукової конференції, можна стверджувати, що цей науковий захід, під час якого відомі українські та зарубіжні вчені обговорили одну з найнагальніших суспільно-політичних проблем – вплив еnнонаціонального та релігійногj чинників на процеси глобалізації, залучивши у власну дискусію університетську молодь, засвідчив плідність співпраці академічних та університетських установ. Науковці отримали вдячну, допитливу та розумну аудиторію, а студенти у черговий раз зрозуміли значення об’єктивного наукового аналізу процесів, що відбуваються у світі.