УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗМІНИ ПОЛІТИЧНИХ ПОКОЛІНЬ

На виконання „Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020 – 2022 роки” 19 жовтня відбувся науковий семінар „Україна в період зміни політичних поколінь”.

Співорганізаторами наукового заходу стали: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

З науковою доповіддю „Нові покоління українського суспільства як середовище рекрутингу майбутніх політиків” виступив директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України Микола Слюсаревський.

Темі психології соціокультурної взаємодії поколінь було присвячено виступ старшого наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора психологічних наук Наталії Довгань. Вона ознайомила присутніх з результатами дослідження зазначеної проблеми та презентувала свою монографію (Довгань Н. О. Психологія соціокультурної взаємодії поколінь : монографія. Київ : Талком, 2020. 539 с.). Зі згоди автора, публікуємо повний текст монографії.

В обговоренні доповідей, а також можливих напрямів дослідження в межах спільного проєкту „Україна в період зміни політичних поколінь” взяли участь співробітники наукових установ – Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – кандидат історичних наук Олексій Ляшенко, кандидат філософських наук Едуард Щербенко, аспірантка Анна Бучинська, та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України – доктор психологічних наук Павло Горностай, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук Любов Найдьонова та інші.

Учасники наукового семінару „Україна в період зміни політичних поколінь”

Учасниками заходу обговорено низку питань щодо організації подальшої спільної роботи в межах „Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020 – 2022 роки”. За пропозицією  заступника директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктора політичних наук Юрія Шайгородського було створено  координаційну раду з реалізації проєкту „Україна в період зміни політичних поколінь”.  Обговорено й ухвалено план реалізації наукового проєкту, запропонований заступником директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук Любов Найдьоновою.

Модератором наукового семінару був доктор політичних наук Юрій Шайгородський.