ВІЗИТ КАЗАХСЬКОГО ЕТНОПОЛІТОЛОГА

25 червня Інститут відвідав головний науковий співробітник Інституту філософії, політології і релігії Республіки Казахстан доктор філософських наук, професор Кадиржанов Рустем Казахбайович. Казахський вчений прибув до Києва в якості керівника дослідницького проекту «Культурна інтеграція етносів в Казахстані» (2018-2020), в рамках якого заплановано компаративне вивчення етнополітичної ситуації у низці пострадянських країн. Під час візиту Рустем Кадиржанов зустрівся із заступником директора Інституту з наукової роботи Олександром Майбородою, завідувачами відділів Віктором Войналовичем та Віктором Котигоренком, вченим секретарем Віталієм Перевезієм. У ході бесіди було обговорено такі актуальні проблеми, як причини домінування російського мови в культурно-мовній сфері України; успіхи і невдачі процесу українізації; оцінено роль держави і політичних агентів у врегулюванні мовної проблеми в Україні; обговорено перспективи культурної інтеграції поліетнічного українського суспільства. Під час обговорення підкреслювалося, що в Україні, на відміну від Казахстану, де менше 1% етнічних росіян розуміють казахську мову, відбулася дифузія української і російської культур, чому сприяла близькість української і російської мов, причому зближення відбулося не лише на мовно-культурному, а й на ментальному рівні, що ілюструється тим фактом, що росіяни, які проживають в Україні, за своїм психотипом відрізняються від «корінних» росіян. Саме цим пояснюється високий рівень їх українського громадянського патріотизму.

Наприкінці зустрічі казахський колега підкреслив предметну близькість досліджень, що здійснюються в інститутах, які представляли учасники розмови, зазначивши що в інтересах системної співробітництва було б бажаним укласти договір про співпрацю. Пропозиція казахського вченого була позитивно зустрінута з боку дирекції інституту.

Зліва на право: Віктор Войналович, Олександр Майборода, Рустем Кадиржанов