ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ДИСКУРС І РЕАЛІЇ»

 

 

21 листопада 2019 р. у стінах Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Етнополітика в Україні: дискурс і реалії», співорганізаторами якої виступили Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України та Міністерство культури, молоді та спорту України.

Олександр Майборода відкриває конференцію

З вітальним словом до присутніх звернулися міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський та голова Ради національних спільнот України Ашот Аванесян.

З вітальним словом виступає Олег Рафальський, ліворуч Володимир Бородянський, праворуч Олександр Майборода і Ашот Аванесян 

 Конференція була проведена у форматі чотирьох дискусійних панелей: «Етнополітика в Україні: здобутки, виклики, перспективи», «Проблеми української національної ідентичності», «Етнополітичні аспекти міграційної політики» та «Конфесійна ситуація у контекстах етнополітики». Першу панель модерував доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Олег Калакура. Із доповідями виступили кандидат політичних наук, директор Департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш («Етнополітика в Україні: здобутки, виклики, перспективи») та доктор політичних наук, професор, завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Віктор Котигоренко («Проблеми термінології законодавства, що регулює сферу етнополітики»).

Зліва направо: Андрій Юраш, Олег Калакура, Віктор Котигоренко

Модератором другої панелі був заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України Олександр Майборода. Із доповідями виступили доктор політичних наук, професор, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Ірина Кресіна («Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна») та доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Володимир Кулик («Питання мовної політики в Україні»).

Ірина Кресіна, Олександр Майборода, Володимир Кулик

 Віктор Котигоренко організовував роботу третьої панелі, під час якої  із доповідями виступили доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська («Етнополітичний аспект міграційної політики») та кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олексій Позняк («Міграційна політика в контексті етнополітичного розвитку»).

Олена Малиновська і Віктор Котигоренко

Віктор Котигоренко та Олексій Позняк

Модератором четвертої панелі виступив доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Віктор Войналович. Свої доповіді представили доктор філософських наук, професор, директор Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Віктор Єленський («Релігійна свобода і національна безпека: політика воюючої держави у сфері свободи совісті» та доктор філософських наук, заступник директора Департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України Лариса Владиченко («Державна політика України щодо релігії та церкви: актуальні аспекти»).

Зліва направо: Віктор Єленський, Віктор Войналович, Лариса Владиченко

В обговоренні порушених проблем взяли участь доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри богослів’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Віктор Бондаренко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Капелюшний, доктор наук з державного управління, професор, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України Андрій Попок, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Михайло Степико, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук, завідувач відділу етнонаціональних досліджень, реінтеграції та розвитку громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень Юлія Тищенко, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Марія Кармазіна, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Юрій Ніколаєць,  доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України  Сергій Римаренко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України  Олексій Ляшенко та інші.

За результатами роботи конференції було ухвалено резолюцію

З програмою конференції можна ознайомитися тут

Учасники конференції

Робота конференції