Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри»

12–13 жовтня у м. Івано-Франківську Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за підтримки Міністерства освіти і науки України провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». 

Конференція завершила Тиждень Політології у Прикарпатському національному університеті – надзвичайно важливий захід для популяризації політичної науки та спеціальності політологія. Тиждень Політології та Конференцію активно висвітлювали місцеві засоби масової інформації, зокрема Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина»: https://www.youtube.com/watch?v=Z6_r6m2HqLQ та Івано-Франківський обласний канал «РАІ»: https://trkrai.com/?m0prm=2&entry=60&showItem=27851.

Науковці з Києва, Івано-Франківська, Львова, Луцька, Миколаєва, Одеси, Рівного, Ужгорода, Чернівців зустрілися для обговорення важливих проблем сучасності. З доповідями виступили 87 дослідників, серед яких як відомі політологи, так і молоді вчені, аспіранти та студенти. Учасники заходу шукали взаємозв’язок, взаємовплив між глобальними та регіональними політичними процесами, які взаємодоповнюють один одного, можуть мати або консолідуючий, об’єднавчий, або дезінтегруючий потенціал.


Учасники конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри»

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України представляли на Конференції доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Олег Калакура, доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії В’ячеслав Яремчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Микола Горбатюк,кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу національних меншин Леся Ковач та кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Аліна Ясінська.


делегація ІПіЕНД (зліва направо): Олег Калакура, Леся Ковач, Аліна Ясінська, В’ячеслав Яремчук, Микола Горбатюк

Складовою Конференції стала презентація книги «Галичина в етнополітичному вимірі», підготовленої співробітниками Інституту за результатами виконання науково-дослідної роботи «Етнополітичні процеси в сучасній Галичині». Вивчення регіональних особливостей етнополітичних процесів в Україні – один з пріоритетних напрямів роботи Інституту. В монографії висвітлено зміст і особливості державної політики регулювання етнонаціональних відносин у повоєнній Україні за часів СРСР, у процесі суверенізації Української РСР і після утвердження державного суверенітету України, а також вплив цієї політики на етнодемографічні, етнопрофесійні та етносоціальні зміни в Галицьких областях України, на трансформації регіонального освітнього, культурного, мовного і релігійного простору, самоідентифікації та суспільну поведінку населення; розроблено рекомендації з оптимізації сучасної державної етнонаціональної політики; сформулювано та обґрунтовано висновки, актуальні для етнополітичної науки та навчального процесу в системі вищої освіти. В своєму виступі Олег Калакура наголосив, що сучасна Галичина не тільки інтегрована до загальнонаціонального етнополітичного простору, але й значною мірою визначає рівень етнонаціональної консолідації суспільства, задає темп і напрям євроатлантичній інтеграції України. 20 примірників монографії було передано до бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».


Олег Калакура презентує колективну монографію «Галичина у етнополітичному вимірі»

В’ячеслав Яремчук та Аліна Ясінська у своїх виступах розкрили проблеми регіональних політичних режимів у Львівській та Харківській областях. Микола Горбатюк висвітлив позицію білоруських суспільствознавців щодо інтеграційних перспектив України в умовах російської агресії. Леся Ковач з’ясувала вплив соціально-економічних проблем на розвиток політичних процесів.

Українські політологи впевнені щодо важливості наукового аналізу сучасних політичних процесів, однак не менш важливим є діалог з представниками влади, намагання довести думки і висновки політичної науки до політиків та громадськості.

Учасники конференції були запрошені як експерти до студії програми «Новий погляд» на ТРК «РАІ» (Івано-Франківський обласний канал) та до студії «Актуальне інтерв’ю» Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина».