ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ: МІСІЯ НАУКИ І ОСВІТИ”

Обговоренню актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку українського суспільства у площині формування суб’єктності особистості, громади та соціуму була присвячена Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція „Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки і освіти”, яка відбулася в Києві 29–30 вересня 2022 року. Одним зі співорганізаторів заходу був Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

В роботі конференції взяв участь і виступив директор Інституту, член-кореспондент НАН України, віцепрезидент Національної академії наук України Олег Олексійович Рафальський.

Присвятивши свій виступ проблемі суб’єктності України, О. О. Рафальський зазначив, що з перших днів незалежності нашій державі доводилося вирішувати щонайменше два стратегічно важливих завдання, на яких базується суб’єктність будь-якої сучасної країни: розбудови суверенно національної держави та її інтеграції в систему   міжнародних відносин.

Олег Рафальський під час Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції

Розв’язання цих завдань, наголосив доповідач, залишається актуальними й нині, супроводжуються дією об’єктивних чинників глобального рівня та тенденціями сучасного суспільного розвитку. Війна Росії проти України – гостро поставили на порядок денний питання державної політики національної безпеки та суверенітету. У зв’язку з цим, проблема цивілізаційної суб’єктності України в цих умовах набула ще і виразного безпекового змісту. Тому зараз, варто зосередити увагу на осмисленні проблеми цивілізаційної суб’єктності України та пошуку відповідей на запитання: з яким потенціалом матеріальних і духовних цінностей вона репрезентує себе у геополітичному просторі; які цивілізаційні ідеї та проєкти втілює в життя й пропонує світові; чи відбулася держава як суб’єкт історії та сучасності?

Пошук шляхів розв’язання цих та інших важливих проблем, зазначив О. О. Рафальський, нині, як і раніше, – в центрі уваги вітчизняних науковців, співробітників наукових установ та закладів вищої освіти України.  Нині суспільство потребує об’єктивних наукових знань, розуміння того, чому так непросто, а інколи трагічно, складалася наша історична доля. Головне ж завдання, наголосив доповідач, полягає у виробленні чіткого алгоритму дій, пов’язаних із розумінням того, що Україна пропонує світові й чого прагне в ньому.

Наша країна зробила свій вибір на користь свободи та демократії та продовжує наполегливо втілювати політику євроатлантичного вектора свого розвитку з потужним акцентом саме на формуванні цивілізаційної суб’єктності, котра дає можливість сприймати нашу державу як європейську. Світ повинен пізнати Україну, отримати адекватне уявлення про її буремний історичний розвиток, про її інтереси та суспільні настрої, відчути закладені в українській ментальності всі складові суб’єктності – наголосив О. О. Рафальський.

В роботі конференції взяли участь і виступили з науковими доповідями співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – доктор історичних наук, професор Т. А. Бевз та доктор політичних наук, профессор М. С. Кармазіна.

Учасниками научного заходу були науковці Національної академії наук України та національних галузевих академій, викладачі закладів вищої та післядипломної освіти,  вчителі загальноосвітніх шкіл, психологи, соціальні педагоги, студенти та аспіранти.

Відеозапис науково-практичної конференції