XXVIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”

17 травня 2024 року  в Державному університеті Молдови (м. Кишинів)  відбулася XXVIII Міжнародна науково-практична конференція „Теорія та практика державного управління”. У роботі конференції взяли участь науковці з Молдови, України, Румунії.

З доповіддю „Громадський контроль,  громадська участь та солідарність у підтримці демократичних цінностей в умовах війни в Україні” виступили українські науковці – доктор наук з державного управління, професор,  професор кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту публічного   управління та державної служби   Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна Василевська та доктор історичних наук, професор,  головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки нашого Інституту Тетяна Бевз.

Під час роботи конференції

Тетяна Василевська зазначила, що активність громадянського суспільства, ефективне функціонування процедур, що забезпечують громадську участь та контроль громадян за процесами прийняття та реалізації публічно-управлінських рішень, є вкрай необхідними в умовах мирного часу й дуже важливо не втратити ці впливи під час війни, в періоди невизначеності й суспільної нестабільності. На думку доповідачки, поза належною дослідницькою увагою залишається роль громадського контролю за діяльністю владних інститутів в умовах війни. Воєнний стан в країні ускладнює  реалізацію демократичних цінностей та принципів суспільного життя й несе ризики згортання активності громадянського суспільства. Так, досвід України свідчить, що в ситуації повномасштабної війни можуть бути обмежені деякі конституційні права громадян, утруднюється забезпечення відкритості та прозорості діяльності влади. Послаблення можливостей громадського впливу та контролю за діяльністю влади є одним із викликів воєнного стану. Разом з тим, як засвідчує практика, громадянське суспільство навіть у таких складних умовах здатне залишатися актором впливу на управлінські процеси в державі.

Тетяна Василевська

На проблемі солідарності акцентувала Тетяна Бевз, наголосивши, що громадська участь сприяє суспільній солідаризації, створює умови для взаємодії та співпраці між громадянами. Колективне обговорення проблем, спільне прийняття рішень і взаємна підтримка сприяють формуванню почуття єднання, розбудові солідарних структур і ініціатив, наприклад, таких як громадські фонди, спільні проєкти та волонтерська діяльність. Громадський контроль є важливим інструментом взаємодії громадськості та влади, підвищення рівня політичної культури та суспільної консолідації.

Українці, наголосила доповідачка, довели що вони здатні долати виклики воєнного часу, захищати свою незалежність, територіальну цілісність і соборність.

Тетяна Бевз

Доповідачка висловила вдячність Молдові за підтримку і допомогу Україні й українцям, а також – за рішення, які ухвалює уряд Молдови, зокрема, продовження надання тимчасового захисту переміщеним особам з України, що «є демонстрацією солідарності з Україною та українським народом».

Тетяна Бевз подякувала науковцям Молдови за солідарність з українськими вченими.