ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”. № 1 (7)’ 2024

 

На сайті Інституту, в розділі „Наші видання”, розміщено електронну версію наукового фахового видання – журналу „Політичні дослідження” № 1 (7)’ 2024, засновником і видавцем якого є Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

В черговому номері журналу опубліковано статті з проблем теорії та історії політичної науки, дослідження політичних інститутів та процесів, політичної культури та ідеології, наукові розвідки з проблем етнополітології та етнодержавознавства тощо.

Приймання рукописів статей до чергового номера журналу розпочнеться в липні 2024 року.