ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”. № 2 (4)’ 2022

На сайті Інституту в розділі „Наші видання” розміщено електронну версію наукового фахового видання – журналу „Політичні дослідження”, засновником якого є Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

В черговому номері журналу опубліковано статті з проблем теорії та історії політичної науки, дослідження політичних інститутів та процесів, політичної культури та ідеології, наукові розвідки з проблем світового політичного розвитку, етнополітології та етнодержавознавства.

       До 14 березня 2023 року триває приймання рукописів статей, які будуть опубліковані в черговому (№ 1 (5)’ 2023) числі журналу. Вихід друком – 30 квітня 2023 року.