ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” ВКЛЮЧЕНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ІНДЕКСАЦІЇ ERIH PLUS

ERIH PLUS – європейський індекс академічних журналів із гуманітарних та соціальних наук (HSS).

До системи індексації та реферування включаються наукові журнали, які відповідають низці критеріїв. Зокрема – релевантність журналу для європейських дослідників та напрямів досліджень, наявність цифрового  ідентифікатора статей (DOI) та членство в Crossref, наявність журналу у відкритому доступі, відповідність редакційної політики видання європейським стандартам, належність журналу до інших наукометричних баз та його видання протягом щонайменше двох років.

Крім того, оцінюється дотримання процедур зовнішнього незалежного рецензування рукописів статей, відповідний рівень складу академічної редакційної колегії, наявність власного загальнодоступного вебсайту видання та доступність в Інтернеті, забезпечення певних умов до якісного складу авторів журналу. Авторський склад журналу є окремою вимогою до його змісту. Авторство журналу аналізується шляхом оцінки рецензування за останні два роки видання.

Рішення про включення видання до європейського індексу академічних журналів ERIH PLUS ухвалює Консультаційна група, яку очолює професор Alain Peyraube (CNRS, Париж, Франція). До складу експертів входять науковці 33 європейських країн.

Завдяки включенню журналу до європейського індексу академічних видань ERIH PLUS, зі змістом журнальних статей зможе ознайомитися ширше коло європейських науковців, що сприятиме розвитку вітчизняної політичної науки та її інтеграції у європейський науковий простір.