Зустріч з казахстанськими науковцями

10 липня 2018 р. Інститут політичних і етнонаціоналних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України відвідали науковці Інституту історії та етнології ім. Ч. Валіханова  Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан – професор Алтин Уалтаєва і учений секретар інституту Мухаббат Козибаєва.

Заступник директора ІПіЕНД  з наукової роботи член-кореспондент НАН України Олександр Майборода ознайомив гостей з роботою Інституту, з напрямами його дослідницької діяльності,  з науковими здобутками колективу, поділився проблемами в організації наукового пошуку. Гості поділилися аналогічною інформацією про роботу своєї установи. Учасники зустрічі обговорили питання про укладання у найближчому майбутньому угоди про співпрацю.

З ліва на право: Мухаббат Козибаєва, Олександр Майборода, Алтин Уалтаєва