Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни

Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни

Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни : монографія / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 672 с.
ISBN 978-617-14-0202-7

Монографія містить аналіз змін, що відбулися у політичному полі України під впливом розв’язаної Росією війни. Авторський колектив зосередив увагу на ключових аспектах політичних змін в Україні викликаних умовами воєнного стану – на функціональних змінах у політичній системі країни, на нових форматах взаємовідносин влади та суспільства, на новаціях у реалізації євроатлантичного курсу Української держави. Предметною сферою аналізу політичних змін у країні є функціонування політичних і владних інститутів, характер політичного правління відповідно до активізації суспільних процесів у духовній, культурній, етнополітичній сферах, пошук шляхів інтеграції України у світовий демократичний простір.

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, аналітиків, для всіх, хто цікавиться розвитком політичних процесів у країні.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (О. Рафальський)

Частина 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС

Розділ 1. Трансформація політичного режиму в Україні під час повномасштабної російської збройної агресії (Г. Зеленько)

Розділ 2. Проблема інституційної спроможності парламенту під час війни (В. Перевезій)

Розділ 3. Інститут президентства в Україні у воєнний час (М. Кармазіна)

Розділ 4. Структурно-функціональні зміни виконавчої влади (С. Ситник)

Розділ 5. Політичні аспекти змін у судовій гілці влади України (С. Брехаря)

Розділ 6. Правлячий клас України перед лицем зовнішньої агресії (Т. Ляшенко)

Частина 2. ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ

Розділ 7. Війна і цивілізаційний вибір України (О. Рафальський)

Розділ 8. Морально-психологічна єдність українців у відсічі російській збройній агресії (Ю. Шайгородський)

Розділ 9. Утвердження національної та громадянської ідентичності в умовах війни (Т. Бевз)

Розділ 10. Управлінські механізми запобігання політичному радикалізму і зміцнення політичного консенсусу (Н. Кононенко)

Розділ 11. Популізм і національна ідентичність в Україні в час повномасштабної війни (В. Кулик)

Розділ 12. Громадянське суспільство в ситуації війни (В. Яремчук)

Розділ 13. Розвиток сфери медіа (Ю. Ніколаєць)

Розділ 14. Церква і влада в умовах війни (Н. Кочан)

Розділ 15. Етнополітика під час війни (В. Котигоренко)

Частина 3. ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОСТІР

Розділ 16. Війна і кристалізація євроатлантичного вектора України (О. Майборода)

Розділ 17. Союзницькі відносини України в умовах війни (О. Кондратенко)

Розділ 18. Механізми народної дипломатії у формуванні міжнародної підтримки України (Л. Кияниця)

Розділ 19. Сек’юритизація суспільно-політичного простору України перед лицем збройної агресії (М. Кияк)

Післямова (О. Рафальський)