Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”.

Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”.

Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с.
ISBN 978-966-521-503-5

«Нариси історії державної служби в Україні» є першою в українській історіографії спробою узагальнити в цілісному дослідженні численні праці, присвячені державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби та діяльності державних службовців. Авторський колектив починає дослідження з аналізу державної організації давньоруського суспільства і завершує характеристикою побудови й розвитку державної служби у незалежній Україні. В книзі наведено форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Текст «Нарисів» підготовлений у рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом Державного бюджету України. Кінцевою метою науково-дослідної роботи є монографія і збірник документів під об'єднаною назвою «Історія державної служби в Україні».

Зміст

Вступне слово / Т.В.Мотренко

Розділ 1.   Системи управління в Київській Русі / М.Ф.Котляр

Розділ 2.   Державна служба Великого князівства Литовського / Б.В.Черкас

Розділ 3.   Державний устрій Речі Посполитої на землях України (1569-1795 рр.) / Т.В.Чухліб

Розділ 4.   Політико-адміністративний устрій Запорозької Січі / А.О.Гурбик

Розділ 5.   Полково-сотенний устрій Української козацької держави (1649 – 1764 рр.) / В.М.Горобець

Розділ 6.   Державна служба в українських губерніях Російської імперії / В.С.Шандра

Розділ 7.   Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії (1772 – 1918 рр.) /О.Г.Аркуша

Розділ 8.   Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. – початок 1918 р.) / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко

Розділ 9.   Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського / Р.Я.Пиріг

Розділ 10.   Державотворчий процес в УНР доби Директорії (кінець 1918 – 1920 рр.) / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко

Розділ 11.   Державотворчий процес в Західноукраїнській Народній Республіці / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко

Розділ 12.   Організація управління в українських землях ІІ Речі Посполитої / О.С.Рубльов

Розділ 13.   Державний устрій Підкарпатської Русі – Карпатської України (1919 – 1939 рр.) / С. В. Віднянський

Розділ 14.   Організація управління в українських землях королівської Румунії (1918 – 1940 рр.) / Л.Д.Якубова

Розділ 15.   Специфіка радянського ладу (1917 – 1923 рр.) / Г.Г.Єфіменко, С.В.Кульчицький

Розділ 16.   Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу / Г.Г.Єфіменко, С.В.Кульчицький

Розділ 17.   Система управління окупованими територіями України (1941 – 1944 рр.) / О.Є.Лисенко

Розділ 18.   Відродження державного управління в УРСР / О.Є.Лисенко, Т.С.Першина

Розділ 19.   Політико-адміністративна система управління у повоєнний час (1946 – 1955 рр.) / В.В.Іваненко

Розділ 20.   Реформи М. С. Хрущова (1956 – 1964 рр.) / Г.Г.Кривчик

Розділ 21.   Радянська система управління на останніх етапах існування (1965 – 1990 рр.) / Г.Г.Кривчик, М.С.Серьогін

Розділ 22.   Державна служба у незалежній Україні / М.С.Серьогін