Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь

Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь

Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь / за ред. О.М.Майбороди. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса HAH України, 2013.-376 с.
ISBN 978-966-02-7119-7

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Концептуальні засади державної політики спри­яння розвиткові громадянського суспільства і утвердження осо­бистості», що виконувалася в Інституті політичних і етно­національних досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України у 2013 р. У ній узагальнено найбільш авторитетні і запропоновано нові теоретико-методологічні підходи до практичного вирішення проблем взаємодії влади і громадянського суспільства в Україні.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

1. Громадянське суспільство і політичний режим в Україні

1.1. Сутність політичного режиму і характер державного правління (Л.О. Кочубей)

1.2. Концепти громадянськості суспільства в ідеологіях правлячих режимів

1.2.1. Трансформація ідеї громадянського Суспільства в діяльності політичних партій України, що входили до правлячих коаліцій у 1990 – 2000-і рр. (В.В. Мороко)

1.2.2. Позиція державного керівництва щодо ролі громадянського суспільства (В.В. Мачуський)

1.2.3. Питання розвитку громадянського суспільства та взаємодії з його інституціями у рішеннях Уряду (Т.С. Андрійчук)

1.3. Націоналізм як фактор державотворення і глобальних трансформацій: суспільство національне і суспільство громадянське (М.Й. Беззуб’як)

1.4. Інституціональне забезпечення державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства та утвердження особистості (Г.І. Зеленько)

1.5. Організаційна та функціональна спроможність органів виконавчої влади щодо сприяння розвиткові громадянського суспільства (Н.В. Окша)

1.6. Чинник політичної опозиції в утвердженні громадянського суспільства

1.6.1. Альтернативні правлячим опозиційні погляди на проблему розвитку громадського суспільства та його взаємовідносини з владою (Т.А. Бевз)

1.6.2. Громадські організації у політичному полі (Р.В. Балабан)

1.7. Співпраця органів державної влади з громадськими об’єднаннями у сфері побудови громадянського суспільства: аналіз форм та методів, оцінка ефективності (П.І. Мяло)

1.8. Громадські Ради як комунікатор між владою та організованою громадськістю: регіональний досвід та потенціал розвитку (А.М. Круглашов)

2. Правовідносини між державою, суспільством і громадянами в Україні

2.1. Оцінка вітчизняного законодавства, яке стосується громадських організацій (М.С. Кармазіна)

2.2. Законодавче забезпечення прав і свобод особистості (В.В.Мойсіенко)

2.3. Дотримання органами виконавчої влади законодавства з питань доступу до публічної інформації (Р.І. Стадник)

3. Розвиток інформаційної демократії в Україні (А.М. Митко)

3.1. Досягнення і проблеми української держави в сфері реалізації інформаційної демократії

3.2. Концептуальні засади оптимізації процесів формування інформаційної демократії в Україні

4. Державний, суспільний та особистий інтерес: модель узгодження

4.1. Дискутивні форми визначення загальнонаціональних Інтересів (О.В. Лісничук)

4.2. Практика та проблемні питання проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю (Н.В. Окша)

4.3. Роль громадських організацій у формуванні та реалізації державної політики (Г.І. Зеленько)

4.4. Громадські ради при органах виконавчої влади: досвід, проблеми, шляхи оптимізації діяльності (Т.С. Андрійчук)

4.5. Перспективи використання потенціалу етнічних, конфесійних та і етно-конфесійних спільнот для вирішення соціальних і гуманітарних проблем суспільства В.Р. Нахманович)

4.6. Концептуальні основи формування державної політики щодо ісламських громад в Україні (М.І. Кирюшко)

4.7. Перспективи реалізації концепції відкритого урядування у вирішенні загальнонаціональних проблем (О.М. Майборода)

4.8. Участь України у реалізації міжнародної ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (Н.В. Окша)

Висновки