Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі?

Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі?

Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? / Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 295 с.
ISBN 966-02-2369-2

Збірник містить наукові розвідки, що відбивають найбільш важливі етапи і напрями десятилітнього становлення сучасної української етнополітології. Розрахований на науковців та всіх, хто цікавиться етнополітикою.


ЗМІСТ

Іван Курас

Державна етнонаціональна політика в умовах становлення відкритого суспільства

Віктор Котигоренко, Олександр Майборода, Лариса Нагорна, Леонід Шкляр

Українська етнополітологія: становлення, теоретико-методологічні засади

Фелікс Рудич

Політологія в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку

Іван Курас, Валерій Солдатенко, Тетяна Бевз

Історичні підстави української ідеї, (еволюція  феномена в контексті пошуків етнополітичних моделей)

Володимир Кучер, Валерій Солдатенко

Соборність України: підсумки дослідження проблеми

Юрій Аевенець, Іван Гошуляк

Українська революція: здобутки і проблеми дослідження

Юрій Шаповал

Політичний терор в Україні у 30 — 50-ті роки. Стан і перспективи дослідження

Май Панчук, Олег Калакура

Національні меншини   як об’єкт етнополітичних досліджень

Віктор Войналович

Етноконфесійні процеси в сучасній Україні: новітня історіографія

Микола Кирюшко

Мусульмани незалежної України і сучасне українське ісламознавство

Анатолій Подольський

Основні напрями роботи та огляд праць Відділу єврейської історії і культури (1992-2001 pp.)

ВІДОМОСТІ  ПРО  АВТОРІВ