Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства

Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства

Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук. Київ: ІПіЕнД ім. І .Ф. Кураса НАН України. 2020. 336 с.
ISBN 978-966-02-9291-8

Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства», що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в 2017 – 2019 роках. Викладено результати аналізу етнополітичних чинників консолідації сучасного українського суспільства. Окреслено концептуальні основи дослідження, пропонується докладний розгляд релевантних наукових розробок. Відстежено динаміку етнічних, національних та суспільних ідентичнісних змін в Україні після Революції Гідності, доведено їхній суперечливий характер. Ґрунтовно проаналізовано мовні та етноконфесійні аспекти суспільної консолідації. Обґрунтовано чинники актуалізації публічного простору і політики пам’яті. Як підсумок дослідження, порушується питання про концептуалізацію образу майбутнього українського суспільства.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів, журналістів, активістів неурядових організацій та, не в останню чергу, для політиків, фахівців у галузі державного управління, що опрацьовують і забезпечують стратегії національної консолідації на законодавчому і виконавчому рівні.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (Олег Рафальський, Микола Рябчук)

Розділ I.

Консолідація дискурсу суспільної консолідації у сучасних наукових дослідженнях (Юрій Поліщук)

Розділ II.

Між «зрадою» й «перемогою»: динаміка етнічних, національних та суспільних ідентичностей в Україні після Революції Гідності (Микола Рябчук)

Розділ III.

Зміни ціннісної структури та їхній вплив на консолідацію суспільства (Юрій Поліщук)

Розділ IV.

Українська мова й національна консолідація (Володимир Кулик)

Розділ V.

Етноконфесійні детермінати суспільної консолідації (Віктор Войналович)

Розділ VI.

Актуалізація публічного простору і політика пам’яті (Світлана Набок)

Розділ VII.

Концепт майбутнього української нації та його консолідуючий потенціал (Олег Рафальський)

Післямова (Олег Рафальський)