Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія.

Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія.

Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.
ISBN 978-966-611-690-4

У монографії на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії, з широким використанням різноманітних джерел зроблено спробу комплексного аналізу українського питання як одного з найгостріших і, водночас, найзаплутаніших феноменів доби підготовки і здійснення Першої світової війни. Об’єктивно опинившись в епіцентрі глобального воєнного протистояння і катаклізму, Україна стала одним із головних об’єктів реалізації далекосяжних планів ворогуючих коаліцій, ключовим центром визрівання масштабних суспільних потрясінь, у ході яких визвольний рух переріс в українську національно-демократичну революцію, прискоривши процес відродження нації в різних сферах життя.

Для фахівців, студентства, усіх, хто цікавиться історією України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1.   ОБ’ЄКТИВНИЙ ЗМІСТ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ Й «ВЕЛИКА ГРА» НАВКОЛО НЬОГО

1.1.   Під скіпетрами Романових і Габсбургів: становище українських земель на рубежі XIX-XX століть

1.2.   Центральні держави й загострення українського питання на початковому етапі «Великої війни»

1.3.    «Українська тема» в політиці держав Антанти

Розділ 2.   РЕВОЛЮЦІЯ 1917 РОКУ В РОСІЇ Й ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

2.1.   Українська революція, Центральна Рада й Тимчасовий уряд

2.2.   Під гаслом «автономії» у «Федеративній Російській Республіці» до конфлікту соціальної й національної революцій

2.3.   Український рух і айстро-німецький блок

2.4.   Між Антантою й Центральними державами

Розділ 3.   «ХЛІБНИЙ МИР»

3.1.   Дипломатичних дебют Української Народної Республіки

3.2.   Наслідки «шлюбу з розрахунку»: УНР і Центральні держави після Брестського миру

3.3.   Самостійна Україна: національно-територіальні й міждержавні складові становлення

Розділ 4.   УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖДЕРЖАВНОМУ КОНТЕКСТІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

4.1.   Українська Держава в новій «східній політиці» західних союзників

4.2.   «Глухі кути» в реалізації Брестських угод

Розділ 5.   НАЦІОНАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ Й ПОШУК АДЕКВАТНИХ ВІДПОВІДЕЙ

5.1.   За врегулювання кримської проблеми

5.2.   Українці Кубані: інерція невизначеності

5.3.   Українські кордони на півночі

Розділ 6.   МІЖ ВІЙНОЮ Й МИРОМ: Україна В НАЛАГОДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

6.1.   Україна й відроджувана Польща

6.2.   Українсько-фінляндське зближення

6.3.   Кавказ в орбіті українського інтересу

Розділ 7.   МІЖ РАДЯНСЬКОЮ Й НЕРАДЯНСЬКОЮ РОСІЄЮ

7.1.   Українська Держава vs РСФРР

7.2.   На шляху великодержавного партнерства з Доном

НОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДСУМКІВ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(замість висновків)

ДЖЕРЕЛА