І. Ф. Курас. Біобібліографія

І. Ф. Курас. Біобібліографія

І. Ф. Курас. Біобібліографія. (Сер. «Біобібліографія вчених України»). Київ : Наукова думка, 2005. 51 с. + 1 с. вкл.
ISBN 966-00-0402-8

Видання відбиває основні етапи життя та науково-організаційної діяльності академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Івана Федоровича Кураса. Покажчик літератури містить праці вченого.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Ю. Шаповал. Іван Курас: життя, справа, доля

Основні дати життя та діяльності І. Ф. Кураса

Хронологічний покажчик друкованих праць І. Ф. Кураса і публікацій про нього