І.Ф.Курас. Біобібліографія.

І.Ф.Курас. Біобібліографія.

І.Ф.Курас. Біобібліографія. (Сер. «Біобібліографія вчених України»). – К.: «Наукова думка», 2005. – 51 с. + 1 с вкл.
ISBN 966-00-0402-8

Видання відбиває основні етапи життя та науково-організаційної діяльності академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Івана Федоровича Кураса. Покажчик літератури містить праці вченого.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Ю.Шаповал. Іван Курас: життя, справа, доля

Основні дати життя та діяльності І.Ф. Кураса

Хронологічний покажчик друкованих праць

І.Ф. Кураса і публікацій про нього