Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації.

Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації.

Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. – К. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 248 с.
ISBN 978-966-02-8526-2

Дослідження присвячене вивченню новітнього явища в умовах функціонування унітарної української державності – формуванню й трансформаціям регіональних політичних режимів, які є одними із найнебезпечніших загроз і викликів для України у найближчому майбутньому. Аналіз проведено з урахуванням різноманітних чинників – географічних, геополітичних, історико-культурних, соціально-економічних, правових та ін. – на прикладі дослідження загальноукраїнських тенденцій та тенденцій на Дніпропетровщині та у Чернівецькому регіоні. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано ресурсну базу, суб’єктів політики на регіональних рівнях. особливості їхніх стратегій у розбудові горизонтальних та вертикальних комунікацій у регіонах та державі.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ЧАСТИНА ПЕРША

ВСТУП. Актуалізація проблеми дослідження: практики демократичних країн. Обґрунтування поняття «регіон»: європейський досвід. Підстави формування та функціонування «регіону» в Україні. Поняття «регіон» в українському політичному дискурсі. Політична регіоналістика в Україні: наукові здобутки. Марія Кармазіна.

Актуальність, об’єкт, предмет, мета та завдання аналізу регіональних політичних режимів в Україні. Теоретико-методологічні засади дослідження. Марія Кармазіна

ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ. Марія Кармазіна 

ЧАСТИНА ДРУГА

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ, СПЕЦИФІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ВИПАДКІВ

а) Дніпропетровщина. Тетяна Бевз

б) Чернівецький регіон. Наталія Ротар 

ПІСЛЯМОВА. Регіональні політичні режими: деструктивний потенціал на тлі відсутності адекватної політики держави. Марія Кармазіна