Кармазіна М.С. Між історією і політикою

Кармазіна М.С. Між історією і політикою

Кармазіна М.С. Між історією і політикою / М.С. Кармазіна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 560.
ISBN 978-966-02-7606-2

До збірника увійшли наукові розвідки, публіцистичні статті, присвячені минулому і сучасності України, які в різний час публікувалися на сторінках різноманітних наукових видань і на шпальтах газет. Низка есе публікується вперше. У центрі уваги авторів – історія України кінця ХІХ – початку ХХ ст. через призму ідей представників українського інтелектуального середовища, процес українського етногенезу, а також – особливості політичного процесу та становлення політичної науки в Україні на зламі ХХ – ХХІ століть.

Збірка – своєрідне запрошення усіх небайдужих сучасників – істориків, політологів, етнологів, пересічних громадян, які цікавляться українською історією і політикою – до рефлексій і дискусій щодо непростих колізій українського минулого і сьогодення.

Завантажити повну версію

Зміст

Дорога підкоряється тому, хто йде

Ідеї, постаті, процеси української історії

Передмова

Українська інтелігенція ХІХ – початку ХХ ст.

Михайло Драгоманов і національне питання

Світ ідей Миколи Міхновського

Історик ідей Юліан Охримович

Питання національних меншин в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ сторіч

«Космополітичний націоналіст».

Реалії й сподівання Степана Рудницького

Україна «між Сходом і Заходом» чи «країна границь»?

Етногенез українського народу

Грані сучасної політики й політичної науки в Україні

Передмова

Політична наука: предмет, структура, методологія

Політична наука в Україні: дисертаційний аспект

Політичні поняття і категорії: відтінки. іпостасі, метаморфози logos’у

Демократи, соціалісти й «третя сила» у боротьбі за владу (1991-1994 рр.)

Кланова конкуренція у «післяпомаранчевий» період

Еволюція структура президентського Секретаріату

Пріоритети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка.

Аналіз документів (23 січня 2005 р. – 24 лютого 2010 р.)

Ідентичності у сучасному науковому дискурсі

Політико-історична ідентичність Донецька: особливості зародження та формування міста і його людського ресурсу (у період до кінця 1980-х років)

Громадянські ідентичності в Україні у контексті зовнішньополітичних активів

Партійний вимір російського націоналізму в Україні

Українські політичні партії: 2013 рік

Думки на шпальтах газет

Передмова

А поки що свобода навіює страх. Світло і тіні демократії

Україна наша – радянська?

Цілі та цінності. Сучасні «обличчя» ліберальної демократії

В очікуванні «Вашингтона». Інститут президенства: історія і ризики

Говорімо про Лесю

Національна ідея чи наднаціональний ідеал?

Що може нас об’єднати

Про права і обов’язки

STARевич Владімір, або Антизахідництво як підгрунтя тоталітаризму

«Дядьки вітчизни чужої»

Чи є партії агентами демократії?

Fake-утворення і mock-об’єкти у контексті виборів до Верховної Ради України 2012 р.

Громадські організації: кого вони представляють?

Кілька есе з часів Революції Гідності (кінець 2013 р. – лютий 2014 р.)

Передмова

Символ – знак – значення. Сакральне й профанне

22 січна 2014 р.

Усвідомлення у час одкровення

Люди Майдану

Люди влади

На хвилях пам’яті

Передмова

Можливість майбутнього: від коренів

Мозаїка дитинства

Уклін Учителю