Любовець О. Політична опора гетьманату П.Скоропадського.

Любовець О. Політична опора гетьманату П.Скоропадського.

Любовець О. Політична опора гетьманату П.Скоропадського. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 132 с.
ISBN 978-966-02-5323-0

У монографії охарактеризовані політичні сили, які стали опорою Української Держави гетьмана П.Скоропадського. Автором на базі широкого кола джерел розглянуті ідейні та організаційні передумови гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.; висвітлена роль політичних партій у цьому процесі, їх участь у формуванні гетьманських урядів; розкриті програмні засади та головні напрями діяльності урядових партій – Всеукраїнського союзу земельних власників, Протофісу, кадетів. У додатках подані біографічні дані членів кабінету міністрів Української Держави.

Монографія розрахована на всіх, хто цікавиться історією українських політичних партій.

ЗМІСТ

Передумова

Розділ 1.   Процес гуртування правих політичних сил напередодні гетьманського перевороту.

Розділ 2.   Ставлення різних політичних сил і партій до гетьманського перевороту

Розділ 3.   Проблема формування гетьманських урядів і політичні партії.

Розділ 4.   Політична програма урядових партій Української Держави та спроби її реалізації.

Висновки

Біографічні довідки членів урядів Української Держави.