Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії

Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії

Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с.
ISBN 978-966-02-6497-7

У монографії розглянуто феномен історичної пам’яті, його місце і роль в системі суспільних цінностей, а також механізми актуалізації минулого у пізнавальному процесі і в ідентифікаційних практиках. Увага фокусується на генезисі теорій колективної пам’яті на різних історичних етапах і в різних галузях наукового знання, особливостях сучасних стратегій пам’яті, співвідношенні історії й мнемоісторії, зіткненні традиційних та інноваційних дискурсів в осмислені зв’язку між минулим, сучасним і майбутнім. Книга адресована фахівцям - соціогуманітаріям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами засвоєння й інтерпретації історичного досвіду людства.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Історична пам’ять як теоретичний конструкт

1. Дискурсивний контекст історичної пам’яті

2. Простір пам’яті як сфера метафоричного моделювання

РОЗДІЛ ІІ. Еволюція теорій і формування простору пам’яті

1. Розвиток наукових уявлень про колективну пам’ять

2. Політика пам’яті: світовий досвід

3. «Битви за минуле»: вітчизняні стереотипи

РОЗДІЛ ІІІ. Історико – пізнавальний процес і простір пам’яті

1. Історія та історична

2. Тиск міфів на історичну пам’ять

3. Ідеологія і пам’ять

РОЗДІЛ IV. Історична пам’ять як ресурс само ідентифікації

1. Історична свідомість

2. Історична компетентність і національна ідентичність

3. Культура й етика історичної пам’яті

ПІСЛЯМОВА

ІМЕННИЙ ПОКАЗНИК