Наукові записки 1 (75), 2015

Наукові записки 1 (75), 2015

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2015 / 1 (75) – с.336

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Олег Рафальський, Микола Михальченко. Від Переяславля до Донбасу

Олександр Майборода. Ностальгійна пам’ять російської імперської системи: історичне запізнення

Олександр Моця. Угода 1654 р.: деякі передумови і наслідки

Микола Горєлов. Цивілізаційна парадигма краху Переяславського процесу

Віталій Лозовий. Українська інтерпретація Переяславського договору як чинник легітимізації національного державотворення в період революції (1917 р.)

Николай Михальченко. Отношения Украины с Россией в глобальном контексте

Василий Ткаченко. «Гибридная война»: политические последствия

Олесь Лісничук. Російський неототалітаризм: наслідки для України

Олександр Литвиненко. Політичний і культурний аспекти аналізу сучасної російської цивілізаційної ідентичності

Анатолій Астафєв. Російська політика «повторної колонізації» як виклик українській культурі на націотворчому процесу

Володимир Бабка. Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти

Микола Рябчук. Російський вимір «української кризи»

Ігор Піляєв. Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського розвитку

Юрій Свідлов. Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння з Росією (методологічні аспекти)

Тетяна Бевз. Українці і росіяни під прицілом російської пропаганди

Вячеслав Яремчук, Аліна Зуйковська. «Никогда мы не будем братьями»: феномен політичних віршів у контексті українсько-російської інформаційної війни

Наталія Замкова. Неоімперська утопія та її вплив на мовну політику

Вікторія Полянська. Естетико-політичні та емоційно-афективні фактори сприйняття українсько-російських відносин

Ірина Кучеренко. Функціонування інституту держави в умовах глобалізації

Стелас Асланов. Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні

Юрій Поліщук. Хто такі українці? Українсько-російські підходи і наукові дискусії (XVIIIXIX ст.)

Володимир Головченко. «Новоросія» чи Україна? (Українсько-російський державний кордон у ретроспективі)

Ольга Волянюк. Пероніфіковане минуле у сучасному політичному житті України та Росії

Олеся Мандибура. Образ Росії в передвиборчих програмах політичних партій на виборах 2014 року

Владислав Ковалевський. Взаємосприйняття українців і росіян крізь призму систем програмування соціальної поведінки

Анастасія Дегтяренко. Етнонаціональний контекст політичних орієнтацій населення Донецької області

Ігор Туров. Антисемітизм в інформаційному просторі самопроголошених республік «ДНР» і «ЛНР»: вплив російського фактора.

Олександр Сич. Українська еміграція і російсько-український конфлікт (на прикладі визвольної концепції ОУН-революційної)

Відомості про авторів