Наукові записки 1 (81), 2016

Наукові записки 1 (81), 2016

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016 / 1 (81) – с. 287

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ВЛАДА І РЕЖИМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Кармазіна М.С. Політичний регіон: підстави формування та функціонування

Горбатюк М.В. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення влади на місцевому рівні

Бевз Т.А. Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991-2016 рр.)

Зорич О.О. Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.)

Яремчук В.Д. Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції

Ротар Н.Ю. Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму

Бевз Т.А. Місцеві вибори як засіб легітимізації локального політичного режиму (на прикладі місцевих виборів 2010 та 2015 рр. у Дніпропетровську)

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Бевз Т.А. Ідентифікаційна матриця міської громади Одеси

Рябчук М.Ю. «Хохли», «малороси», «бандери»: стереотип українця у російській культурі та його політична інструменталізація

Василевська Т.Е. Ціннісні виміри вироблення публічної політики

Нападиста В.Г. Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасно України

Андрощук І.М. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійно системи в Чехії: від «Оксамитової революції» до сьогодення

Панчак-Бялоблоцька Н.В. Раціонально-логічна зумовленість та емпіричний досвід формування різних типів урядів у європейських парламентських демократіях

Зорич О.О. Сучасні тенденції розвитку політичної науки

Рецензії

Кочубей Л.О. Рецензія на книгу: Національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.): у 5 ч. / упорядники: Леонід Рябошипко, Ігор Вдовичин, Володимир Гринчак, Андрій Луцький, Ігор Томюк. – Львів: Ліга-Прес, 2015

Відомості про авторів