Наукові записки 3 (65), 2013

Наукові записки 3 (65), 2013

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 3 (65) – 457 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. Політичні ідентичності у сучасній Україні

Кармазіна М.С. Ідентичності у сучасному науковому дискурсі

Мельник Н.Т. Концептуалізація поняття «політична ідентичність»: множина визначень та підходів

Зуйковська А.А. Політична ідентичність на рівні міської громади.

Бевз Т.А. Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси

Ротар Н.Ю. Роль нових політичних свят у формуванні політичних ідентичностей: буковинський вимір

Висоцький О.Ю. Дніпропетровська політична ідентичність у контексті політичних подій останнього десятиліття ХХ ст..

Яремчук В.Д. Процеси трансформації політичних ідентичностей чернігівської міської громади у 90-х рр.. ХХ ст..

ІІ. Політичні процеси в українському суспільстві: минуле і сучасність

Кармазіна М.С. Суверенітет: еволюція витлумачення поняття та розвитку явища

Бевз Т.А. Суверенітет як невід’ємна ознака держави у документа і практиці українського державотворення

Ротар Н.Ю. Еволюція комунікативного конструкту «регіон» у дискурсі політичної еліти України

Чабанна М.В. Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування демократичності політичного режиму: кореляційний аналіз

Прокопчук І.І. Протестне голосування українців у виборчій кампанії 2012 року

Квітка А.А. Стратегія та аналіз ефективності електоральної комунікації Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!» під час парламентських виборів 2012 р.

Маслова І.О. Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях

Боднараш Г. Урядова конфігурація та доступ партій до урядування в України, Румунії та Республіці Молдова: компаративний аналіз

Яремчук В.Д. Національно-політичне становище української громади в Наддніпрянській Україні у ХІХ – початку ХХ ст.

Вдовичин І.Я. Свобода людини і культурна традиція (інтерпретація українською політичною думкою європейської ідеї особистої свободи)

Ярмоленко М.І. Мовна політика в УРСР у 40 – 80 роках ХХ століття

Кремень Т. Політична мобілізація в країнах сталих демократій

Відомості про авторів