Наукові записки 3 (77), 2015

Наукові записки 3 (77), 2015

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2015 / 3 (77) – с. 303

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ МІСЬКИХ ГРОМАД)

Кармазіна М.С. Алгоритм дослідження політичних ідентичностей у сучасній Україні (на прикладі ідентичностей міста / міської громади як політичного співтовариства)

Зорич О.О. Трансформації політичних ідентичностей полтавчан під час президентських виборчих кампаній 1991-2014 рр.

Ротар Н.Ю. Партійна само ідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002-2014 рр.

Бевз Т.А. Суперечності ідентичностей у Донбаському регіоні

СУПЕРЕЧНОСТІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Кармазіна М.С. Суперечності ідентичностей у сучасній Україні: підстави, прояви, ризики

ДОНБАС У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кармазіна М.С. Інформаційний простір Донеччини: регіональні особливості

Ротар Н.Ю. Дискурс Донбасу у медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації

Кочубей Л.О. Інформаційна безпека держави: інструменти захисту українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі)

Зорич О.О. Громадський досвід протидії антиукраїнській інформаційній війні

Яремчук В.Д. Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті політики РФ щодо України на сучасному етапі

З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Литвин В., Романюк А. Техніка «санітарного кордону до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи

Відомості про авторів