Наукові записки 4 (78), 2015

Наукові записки 4 (78), 2015

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2015 / 4 (78) – с. 391

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО

Потапенко Я. О. Рецепція Євромайдану в сучасному українському соцокультурному дискурсі

Луцишин Г. І. Вплив інститутів громадського суспільства на процес національної консолідації в сучасній Україні

Рябчук М. Ю. Від навздогінної революції до навздогінної модернізації

Полянська В. Ю. Емпатія як механізм формування  політико – естетичного досвіду: політико-психологічні функції

Ковалевський В. О. Контакт-центр як ефективна технологія сучасних політичних комунікацій

Лісничук О. В. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми вивчення феномену

Рафальський І. О. Роль неформальних громадських об’єднань у національно-державному самовизначення України періоду перебудови в СРСР

Славіна О. В. Функції символу в колективній політичній практиці: погляд з позції феноменології та соціального інтеракціонізму

Бабка В. Л. Політика пам’яті в Україні (2005 – поч. 2010 рр.): ключові тенденції

Набок С. В. Борці за незалежність України: визнання символічне?

ІІ. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Римаренко С. Ю. Міжнародні стандарти статусу національних меншин

Білошицький С. В. Сучасна міжнародна міграція як політична проблеми та об’єкт політичної науки

Кулик В. М. Еволюція мовних уявлень і настанов українських громадян за останнє десятиліття

Кривицька О. В. Дискурс пограниччя в соціальнокультурних дослідженнях: теоретико-методологічні аспекти

Лобода Т. М. Етнополітика як інструмент формування української національної ідентичності

Поліщук Ю. М. Мовна політика російської влади в Україні (кінець XVIII середина XIX ст. )

Панчук М. І., Ніколаєць Ю. О. Етнічні та етносоціальні домінанти демографічних процесів у Галичині наприкінці 1950-1960-х роках

Макаренко Н. Ю. Тенденції етнодемографічних змін у Тернопільській області (1989-2001)

ІІІ. УКРАЇНА І ЗАХІД: СУЧАСНА ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ

(За матеріалами круглого столу в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)

Рудич Ф. М. Україна має стати самостійним геополітичним гравцем – іншого не дано

Бушанський В. В. Російська імперська ідеологія: політика міфотворчості

Ручка А. О., Танчер В. В. Майдан как социокультурный феномен современности

Опанасюк В. В. Динаміка євромодернізації: стратегія, реформи, підтримка

Маруховська-Картунова О.О. Етнополітичні режими та їх типологія в контексті етнополітичної конфліктології

Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Фінська модель: про ступінь операційності для України

Свідлов Ю. І. Роль армії у формуванні нової національної ідентичності в Україні (методологічні тези)

Ляшенко Т. М. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції

Петренко К. М. Особливості інституційної спроможності громадських об’єднань в Україні

Відомості про авторів