Наукові записки 4 (90), 2017

Наукові записки 4 (90), 2017

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 4 (90) – 263

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ДІАЛОГИ: ГЛОБАЛЬНІ І РЕГІОНАЛЬНІ РІВНІ

Микола Михальченко. Цивілізаційний аналіз як засіб політичного пізнання.

Олександр Майборода. Суб’єкти та тематика «міжцивілізаційного діалогу».

Марина Шульга. Універсальність цінностей європейської цивілізації.

Володимир Фадєєв. У чому полягає цивілізаціний вибір України.

Зореслав Самчук. Фомування цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз перспектив і обмежень.

Назіп Хамітов. Філософія цивілізаційного проекту України: людина та її гідна самореалізація як мета і умова поступу.

Василь Ткаченко. Цивілізаційний вектор України: виклик часу.

Юрій Шайгородський. Унітарність як засадничий принцип організації та регулювання політичного життя в Україні.

Юрій Свідлов. «Особливість російської цивілізації» й імперіалізм.

Назіп Хамітов, Ярослав Любивий. Цивілізаційний розвиток України в контексті демократії: взаємодія держави та громадянського суспільства.

Олеся Мандебура. Громадянське суспільство як чинник формування політичної нації.

Валентин Бушанський. Девід Лінч – «велика риба»: нові тоталітарні тенденції в сучасній культурі.

Анатолій Подольський. Сучасна історія як інструмент політичних маніпуляцій (на прикладі вивчення історії Голокосту).

Олег Козерод. Сучасні Європейські громади на європейському континенті: цивілізаційні аспекти та виклики інтеграції.

Ігор Туров. Вплив єврейських та ісламських релігійних рухів на розвиток арабо-ізраїльських взаємин: міжцивілізаційний діалог.

Назіп Хамітов, Валерій Жулай, Світлана Крилова. Соціокультурні складові цивілізаційного поступу України: толерантність, діалог, партнерство.

РЕЦЕНЗІЇ НА НАУКОВІ ВИДАННЯ

Ольга Бабкіна. Цивілізаційний вибір України (рецензія на наукове видання «Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії»).

Олеся Мандебура. Становлення України як європейської регіональної цивілізації (рецензія на монографію М. Михальченка «Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ – ХХІ веков»).

Віктор Войналович. Цивілізаційне розлучення, або Історія невдалого «шлюбу» (рецензія н монографію М. Горєлова, О. Моці, О. Рафальського «Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі)»).