Наукові записки 40, 2008

Наукові записки 40, 2008

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – 392с.
ISBN 978-966-02-4851-9

Вийшов друком номер 40 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України".

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Олександр Майборода. Принцип системності в управлінні етнополітичною сферою: проблеми і шляхи вирішення

Лариса Нагорна. Феномен регіональної ідентичності: методологічний аспект.

Сергій Римаренко. Регіоналізм та регіоналізація. Питання типології.

Тетяна Татаренко. Механізми здійснення політичної влади в регіоні.

Олена Кривицька. Регіональні особливості ціннісно-ідеологічної ідентифікації українського суспільства.

Ігор Зварич. Програмно-цільовий метод у контексті теорії і практики управління етнонаціональним розвитком.

Дар’я Маковська. Об’єктивний етнічний статус як чинник етнополітичної мобілізації : визначення параметрів вивчення.

Леся Ковач. Національно-культурні товариства України: сучасний стан та проблеми розвитку.

Юлія Лихач. Питання мовної політики та етнополітики в програмних документах політичних партій та блоків під час дострокових парламентських виборів в 2007 р.

ІІ. ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Юрій Шайгородський. Політика як інституційна форма досягнення соціального консенсусу.

Віра Бурдяк. Розвиток державної етнонаціональної політики в сучасній Україні.

Володимир Кулик. Внесок медійного дискурсу в підтримування status quo.

Олег Траверсе. Концепція системогенезу політичного лідерства та політичного керівництва.

Едуард Щербенко. Рецепція західної політичної думки в українському політичному дискурсі.

Сергій Щедров. Політична еліта сучасної України: регіональний аспект.

Дмитро Неліпа. Проблеми інституціоналізації соціального партнерства в Україні.

Тетяна Кадлубович. Основні канали впливу політичної комунікації на демократизацію владних відносин.

Ірина Кучеренко. Сутність, функції та джерела політичних цінностей.

Олеся Мандебура, Олексій Полунін. Часовикористання: особливості українських реалій.

Володимир Розумнюк. Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму.

Сергій Кононенко. Після тоталітаризму? Плюралізм і самодостатність.

Сергій Білошицький. Цивілізаційні межі ліберальної демократії: соціокультурні та демографічні чинники.

Мирослав Беззуб’як. Реактуалізація тоталітарної критики ліберальної демократії.

Ярослав Балановський. Явище соціальної транзитивності — чинник темпоральної маргінальності суспільства.

ІІІ. ЕТНОІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Юрій Поліщук Освіта німецьких колоністів Правобережної України в кінці XVIII — на початку ХХ століття в політико-правовому полі російського царизму.

Тетяна Бевз. Націонал-комунізм як дилема національного відродження.

Тетяна Лобода. В. Кравченко та розвиток народознавчих студій у Волинському історико-археологічному музеї (1900–1929 рр.).

Наталія Макаренко. Політика угорського уряду стосовно етносів Закарпаття у 1918-1919 рр.

Ірина Погребинська. Автономізм у політичному просторі східноєвропейського єврейства.

Наталія Бойко. Участь С.О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900–1907 рр.).

Світлана Набок. Історія УАН/ВУАН: здобутки і перспективи дослідження.

Юрій Шаповал. Петро Шелест: життя та політична доля.

Олег Малько. До питання про взаємодію української діаспори з Україною.

Олег Козерод. Новітня історіографія історії євреїв України в період непу.

IV. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ  ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА  РЕЛІГІЇ

Олена Андрєєва. Методологічна роль концепту «цивілізації» у формуванні ідентичності співтовариств.

Юрій Древаль. Широка коаліція і політична стабільність: досвід європейських країн.

Тетяна Курінна. Правове врегулювання благодійності в США: досвід для України.

Артем Сапсай. Концепція «багатоукладного федералізму» в контексті формування політичного устрою сучасного ЄС.

Ольга Пойченко. Державні механізми захисту внутрішнього ринку в умовах інтеграції. Досвід країн центрально-східної Європи.

Ігор Черінько. Скасування смертної кари в контексті інтеграції України до європейського політико-правового простору.

Віталій Коцур. Тероризм у північній Ірландії та Росії: порівняльний аналіз.

Тетяна Ляшенко. Формування політичної еліти в країнах Центральної Азії : національний аспект.

Орест Грицина. Життя і творчість Ж.-М. Люстіже в контексті соціально-політичних проблем сучасності.

Володимир Брожина. Поняття «ісламський радикалізм»: сутність та варіанти інтерпретації.

Микола Кирюшко. Партія «Хізбат-Тахрір»: поява в Україні.

Самвел Азізян. Вірмено-католики Галичини у сучасній Україні і Польщі.

Дмитро Кондратенко. Співвідношення особистого та суспільного в конфуціянській етиці.

Відомості про авторів.