Наукові записки 41, 2008

Наукові записки 41, 2008

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 41. (підсерія "Курасівські читання") – 267с.
ISBN 9789666-02-5020-8

Вийшов друком номер 41 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України".

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Розділ І. ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Гордієнко М.Г. Політичний конфлікт як спосіб існування соціуму

Кочубей Л.О. Політичні конфлікти в сучасній Україні: технології запобігання та специфіка перебігу

Кальян С.Є. Становлення та розвиток концептуальних підходів й інструментів дослідження політичного процесу

Оніщенко Н.М. Підвищення ефективності законодавства як передумова запобігання соціальним конфліктам

Томенко М.В. Зміни до Конституції як засіб розв’язання політичних конфліктів в Україні

Кононенко C.В. Війна в міжнародній політиці: технологія, культура, організація

Беззуб’як М.Й. Націоналізм, інтернаціоналізм, війна. Хто винен?

Розділ ІІ. ЕТНІЧНІ ТА РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Бурдяк В.І. Конфліктність етнонаціональних чинників політичних відносин у контексті соціального дискурсу

Гон М.М. Семіотика як інструмент етнічного обвинувачення в сучасній Україні

Сенюшкіна Т.О. Публічні механізми управління етнополітичними конфліктами: концептуальні засади

Макаренко Н.Ю. Соціально-політичні чинники державної етнополітики (др. пол. ХХ ст.)

Вакулова Т.В. Цивілізаційний вимір чинників етнополітичного конфлікту

Кривицька О.В. Конфліктна специфіка етнічної ідентифікації в Україні

Марчук Н.В. Політизація діяльності громадських організацій етнічних меншин як чинник етноконфліктних ситуацій

Велешко О.М. Етнічна ідентичність як об’єкт політичних маніпуляцій: віктимологічний аспект

Редькіна Г.М. Етнонаціональні стереотипи у масовій свідомості населення України в умовах державної Незалежності

Монолатій І.С. Австролоялізм як «тактика очікування» етнонаціональних спільнот західноукраїнського реґіону

Зварич І.Т. Етноекономіка і деякі ментальні особливості управління персоналом за її сучасного розвитку

Дегтеренко А.М. Етномовна компетенція, діяльність та орієнтація територіальних громад Українського Північного Приазов’я: бути чи не бути…

Лихач Ю.Ю. Забезпечення представництва національних меншин у виборних органах Європейського Союзу

Савойська С.В. Українська православна церква і міжцерковні мовно-політичні конфлікти

Брожина В.Я. Типологія сучасних ідеологічних течій ісламського радикалізму

Азізян С.Л. Політико-правові механізми врегулювання суперечностей щодо сакрального «майна» вірменської церкви в Україні

Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ: ІСТОРИЧНІ УРОКИ

Солдатенко В.Ф. До історії першого конфлікту між керівництвом УСРР і РСФРР

Красівський О.Я. Польсько-українські конфлікти і компроміси початку 1930-х років

Яремчук В.Д. Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни

Собачко О.М. Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925–1926 рр.