Наукові записки 44, 2009

Наукові записки 44, 2009

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. 44 (під серія «Курасівські читання»). – 448 с.
ISBN 966-02-2769-8 (серія) 978-966-02-5496-1(Вип. 44)

Збірник містить статті з актуальних проблем політичної регіоналістики і виходить за результатами п’ятих Курасівських читань, що відбулися 6 жовтня 2009 р. на тему «Політичний простір України: регіональні виміри».

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Розділ I.   ПОЛІТИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Оніщенко І. Політичний інструментарій нової епохи

Горло Н. Міждисциплінарне дослідження іредентизму: теоретичний аспект

Беззуб’як М. Соціальна уніфікація і регіональне розмаїття

Пантелейчук І. Сучасні підходи до побудови структурної моделі іміджу регіону

Кононенко С. Політичний простір і політичний контроль

Панченко Т. Політична регіонал істика в системі регіональних і політичних дисциплін: огляд концептуальних підходів

Білошицький С. Національний суверенітет в умовах глобальних викликів: характер трансформації та перспективи демократизації

Лісничук О. «Територіальна цілісність» у дискурсі національних інтересів України

Мойсієнко В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади

Прилуцька О. Концептуальні засади розв’язання регіональних проблем у контексті наукових пошуків І.Ф. Кураса та становлення етнополітологічної науки в Україні

Щербенко Е. «Помаранчева революція»: гідність у здобутті інститутів

Розділ II.   РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ

Перегуда Є. Актуальні проблеми структуризації регіонального політикуму

Токовенко О., Пащенко В. Дослідження регіональних політичних еліт: у пошуках теоретичного обґрунтування

Бевз Т. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства

Меркотан К. Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті

Квітка К. Політичні консультанти – політичні актори?

Соколов В., Хижняк Д. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень

Ворона П. Дуалізм політичних уподобань виборців Полтавщини на виборах 2002-2006 рр.

Митко А. Вектори формування іміджу представників політичної влади Волині (на основі аналізу повідомлень у місцевих ЗМІ)

Розділ III.   РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Гордієнко М. Проблеми ідентифікації регіону як суб’єкта політичної діяльності

Кривицька О. Регіональні ідентичності: виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій

Макаренко Н. Особливості формування у вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні

Редькіна Г. Українська національна ідентичність: потенціал психологічної консолідації населення України

Тітовський М., Яковлєв І. Регіональна політична ідентичність: Дніпропетровська область

Барановський Ф. Регіональний вимір політичної культури

Розділ IV.   ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Розумюк В. Регіональний розкол України: реальність міфу

Гапоненко В. Підстави регіонального поділу в Україні

Ротар Н. Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та перспективи

Тарасенко О. Механізми лобіювання регіональних інтересів

Жданов І. Регіональні прояви активності політичної свідомості на Сході і Заході України

Медвідь Ф. Національні економічні інтереси України, їх пріоритети, загрози і небезпеки в системі регіонального розвитку держави

Зоткин А. Механизмы решения региональных конфликтов в Европейском Союзе: опит для Украины

Молочко П. Питання кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії

Давидова В. Чорноморський регіон: проблеми та перспективи регіональної інтеграції

Розділ V.   ЕТНІЧНІСТЬ ТА КОНФЕСІЙНІСТЬ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Бурдяк В. Регіональна етнополітики в Україні: ризики та виклики соціальній стабільності

Панібудьласка В. Етнополітичний сепаратизм – поняття, зміст, форми і природа

Басараб М. Причини етнічного сепаратизму: актуальність для України

Сенюшкіна Т. Етнополітичний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні

Вакулова Е. Цивілізаційний вимір регіонів України

Ковач Л. Етнорегіональні процеси в Україні: динаміка змін у мовному середовищі та освіті

Вербовський В. Лемки на Луганській землі: історико-етнологічний аналіз

Ломака І. Регіональні особливості релігійних організацій в Україні

Ханстантинов В. Забезпечення міжконфесійної толерантності як важливий напрям регіональної політики

Кирюшко М. Партія «Хізб ат-Тахрір» – нове регіональне релігійно-політичне явище в Україні

Розділ VI.   ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ

Дем’яненко  Б. Українська медіакратія: регіональні штрихи до портрета четвертої влади

Мандебура О. Визначення «знакова подія» в регіональному медіа-дискурсі: суспільні очікування та настрої

Савойська С. Проросійська преса в Україні (на матеріалах засобів масової інформації російського націоналістичного руху)

Артыкова Г. Медийное поле Крыма в участии формирования имиджа крымскотатарского народа

Розділ VII.   ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

Яремчук В. Український суспільно-політичних рух на зламі XIX-XX ст. і проблема політичного регіоналізму

Монолатій І. Політична мобілізація етнічної більшості західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.: еволюція стратегій інтеракціонізму груп

Лазарєва В. Регіональні особливості українських земель у творчості Пантелеймона Куліша та їх значення для сьогодення

Гутор М. Християнські демократи Тернопільщини у виборах до Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування у 1994 році – регіональний фактор нового політичного процесу

Відомості про авторів